Haberler

Kamuoyuna Duyuru

Kamuoyuna Duyuru

 

Süleymaniye’deki yurt inşaatımız, İBB tarafından hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlenmiştir. İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararına uygun bir şekilde sürdürülmekte olan inşaat ile alakalı projenin denetim yetkisi İBB’de değildir. Vakfımız, ilgili kurumları göreve çağırarak alınacak kararlar doğrultusunda söz konusu inşaatla ilgili gerekli adımları atacağını açıklamış ve bu kapsamda alınacak karara kadar zaten inşaatı durdurmuştur. Bu çerçevede, yurt inşaatı hukuki ve teknik prosedürlere uygun olduğu halde İBB’nin hukuka aykırı olarak ve yetki gaspı yaparak mühürleme işlemi yapmasına anlam vermemiz mümkün değildir.

Mevzubahis Süleymaniye ise çatışmacı bir tavır değil işbirliğini önceleyen bir anlayış faydalı olacaktır. Politik çıkarların değil, tarihi bilincin esas alındığı bir bakış açısına ihtiyacımız olduğu açıktır. Tüm paydaşların aynı zeminde ve iyi niyetle hareket ettiği bir ortamda her sorunun Süleymaniye’nin yararına olacak bir şekilde çözüleceğine inancımız tamdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

İlim Yayma Vakfı, İYV
Molla Hüsrev Mahallesi, Akifpaşa Sokak No: 6-12 34093 Vefa - Fatih / İSTANBUL
Telefon: +90 212 511 22 90 E-Posta: [email protected]